LES ESTRELLES SEGUIM APRENENT TOT JUGANT

El joc és el mètode que els infants utilitzen per aprendre sobre el seu món. Amb el joc desenvolupen les bases de l’aprenentatge i els sentits de confiança, seguretat i amistat en el seu ambient. El joc és divertit i serveix per practicar les destreses apreses, per això les estrelles es van acostant de mica en mica al món de les lletres i dels números, de manera lúdica, però guiada per les mestres que acompanyen el seu procés d’aprenentatge.

Us mostrem algunes de les activitats i dels petits reptes que estan abordant aquests dies: