Les llunes toquem instruments

Amb els instruments es poden fer infinitats de coses i treballar la música de diferents maneres. Avui les llunes hem utilitzat els intruments per acompanyar la cançó de les colònies tot portant la pulsació. Ens hem dividit en 3 grups, un per cada part de la cançó, tornada, estrofa i part instrumental.