PETIT UBINDING!

UBinding és un projecte de recerca de la Universitat de Barcelona, que el seu objectiu és desenvolupar eines per a l’adquisició i la millora de les habilitats lectores.

Aquesta setmana hem començat el petit UBinding a l’aula en sessions col·lectives. Aquestes estan plantejades amb la finalitat d’augmentar la competència lectora del alumnes, tant a nivell de mecànica lectora com de comprensió lingüística d’acord a la seva edat i nivell evolutiu.

Us animem a fer les sessions a casa. És una proposta completament individualitzada i adaptada a cada persona.

Entre tots/es aconseguirem ser uns/es grans lectors/es!!!