LA CLASSE DELS SOLS

Els nens i les nenes d’EI 3anys som els Sols. És per això que la gran majoria d’activitats de les primeres setmanes giren al voltant de l’astre rei. Hem enganxat gomets a un sol, l’hem dibuixat lliurement, hem pintat sols amb pintura…

A Educació Infantil treballem els dies de la setmana a partir dels colors. Cada dia té un color assignat.  D’aquesta manera,als infants els resulta més fàcil recordar les activitats que realitzen al llarg de la setmana. Hem pintat els dies de la setmana (representat per un sol) del color que pertoca. El full amb els sols pintats ho tindrem a casa, per tal  que totes les famílies sapiguem de quin color és cada dia.