EL PUNT BLAU

Aquest curs les Estrelles tindrem una nova tasca: cada dia dos alumnes de cada classe tindran cura i jugaran amb aquells nens o nenes que a l’hora del pati ho necessitin i vulguin. Aquests nens i nenes portaran un pin de color blau. El Punt Blau promou l’empatia i el sentit de la responsabilitat. D’aquesta manera cap infant es queda sol a l’hora del pati : )