SAFATES DE CÈNCIA

A través de la manipulació i l’experimentació  creem aprenentatges i adquirim continguts. Les safates de ciència  ens permeten, tot jugant,  experimentar i manipular diferents elements, utilitzant materials diversos, enriquint així els nostres coneixements.

Tal com vam fer amb les cançons que utilitzem per fer el Bon dia, us volem enllaçar les cançons que cantem, cada dia, per treballar els dies de la setmana. Aquestes cançons són: “Els dies de la Setmana” i  “Days of the week song”.