QUINES PARTS TÉ LA MARIETA?

Els Sols hem començat el projecte de ” la marieta “. Cada setmana us proposarem una pregunta, que ha de servir com a guia de la informació que les famílies han de portar a l’escola. D’aquesta manera, serà més fàcil estructurar les activitats i us facilitarà la col·laboració en el projecte.

Durant la setmana que ve, treballarem les parts que té una marieta, per tant cal que porteu informació, amb el suport que vulgueu, sobre aquesta temàtica.

Gràcies per la vostra ajuda.